Landelijke benchmark energielabels bedrijven en instellingen

kaart energielabels breda
Spreiding energielabels bedrijven, Breda

Op basis van de reeds afgegeven energielabels (ca. 15%) hebben we van alle andere utiliteitsgebouwen in Nederland het verwachte energielabel berekend. Zo is een database ontstaan met een schat aan informatie over individuele panden, bedrijventerreinen, winkelcentra, gemeenten en regio’s. Elke gewenste selectie is leverbaar. (bijvoorbeeld: de panden van één eigenaar, alle kantoren in Utrecht, alle scholen in Brabant, de bedrijventerreinen van Rotterdam, per gemeente, per provincie, noem maar op.)Kijk hier hoe uw gemeente er voor staat:Kijk wat het verwachte label van uw gebouw is:Dus wilt u aan de slag met het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen, dan heeft Taskforce label A de volgende informatie voor u beschikbaar:

  • De energielabels van alle afgegeven bedrijfspanden, zorginstellingen, scholen, overheidsgebouwen, sportkantines, etc. voor heel Nederland
  • Een indicatief label voor alle panden (niet-woningen) zonder label (ca. 85% van de panden)
  • Informatie op pandniveau (bouwjaar, grootte, functie, bekend energielabel, benchmark energielabel)
  • Leverbaar per provincie, gemeente, bedrijventerrein, wijk, buurt, functie van het pand, grootte,  bouwjaar, etc. 
  • Te leveren in Excel, op kaarten (GIS) of in Tableau

De data beheren we in de tool Tableau, een informatie managementsysteem dat door veel overheden en instanties wordt gebruikt om data en kaarten te ontsluiten en analyses te verrichten. In Tableau kunnen we per klant een eigen omgeving reserveren. Indien u zelf over Tableau beschikt kunnen we hierbinnen uw eigen dashboard voor de energietransitie inrichten met data, analyses, kaarten, statusrapporten en voortgangsrapportages. Hiervoor hebben we gespecialiseerde partners in ons team aangetrokken.

Als pandeigenaar kunt u uiteraard bij ons terecht voor een energielabel en maatwerkadvies om uw vastgoed te verduurzamen.


Neem contact op