Businesscases en planvorming

Businesscases en planvorming 

Taskforce label A gaat verder als partner bij de energietransitie. Via data en informatie komen we tot haalbaarheidsanalyses en businesscases en brengen we de ruimtelijke en planologische impact van lokale energieopwekking in beeld. Hierdoor bent u in staat de juiste strategie te volgen en plannen te monitoren. Hierbij een greep uit onze diensten:

  • Uitwerking van scenario’s en haalbaarheidsstudies
  • Het opzetten van businesscases, inclusief subsidies en fiscale aspecten  
  • Uitwerken ruimtelijke en planologische impact van lokale energieopwekking 
  • Inzicht in te doorlopen procedures (o.a. bestemmingsplanwijzigingen)

Neem contact op